Referencie

Hotel Slovan, Lučenec
kompletné vnútorné inštalácie a oprava bleskozvodu

Penam Slovakia a.s. Nitra, pobočka Lučenec
odborné prehliadky a skúšky ako i odstraňovanie závad z odborných prehliadok a skúšok

Žiaromat a.s., Kalinovo
odborné prehliadky a skúšky ako i odstraňovanie závad z odborných prehliadok a skúšok

Servis Renault, Lučenec
Kompletná montáž vnútornej inštalácie a bleskozvodu

SLM (slovenská legálna metrológia), Bratislava
oprava inštalácie a montáž bleskozvodu

SF-Soepenberg s.r.o., Trnava, pobočka Zvolenská Slatina
montáž elektrických zariadení a odborné prehliadky a skúšky