O firme

Sme elektromontážna firma zaoberajúca sa: Link to heading

 • elektroinštalačnými prácami
 • montážou, opravou a údržbou elektrických zariadení do 1000V a
  bleskozvodov na objektoch skupiny A
 • elektro inštalačnými prácami v domoch, bytoch a priemyselných objektoch
 • realizujeme výrobu (kompletovanie) rozvádzačov a bytových rozvodníc
 • odborné prehliadky a skúšky (revízie) elektrických zariadení a bleskozvodov
 • montáž nových ako i oprava kompenzačných rozvádzačov
 • realizácia elektrických prípojok pre objekty
naradie

Dodavateľsky zabezpečujeme: Link to heading

 • projektové dokumentácie elektrických zariadení
 • systémy riadenia kWh a merania spotreby energií